Allt fler äldre tar smslån

Samhället är i ständig förändring och allt fler äldre väljer att följa med i förändringarna och hålla sig alerta. Detta medför även att de är mer benägna till att ta snabba lån, något som man förut ansåg hörde den yngre generationen till. 

10602140--I en artikel från svd.se går det att läsa att sms lånen inte bara  är för de yngre som många anser utan att man nu ser att låntagarna börjar sprida ut sig i åldrarna och att det även blir allt fler äldre som väljer att ta ett snabbt lån. Kronofogden får in otroligt många anmälningar, men skillnaden nu är att det inte främst är de yngre som det gäller utan även människor som levt ett långt liv. Många kan ställa sig lite oroade inför denna trend, men man kan tänka sig att detta kommer att plana ut med tiden. Smslån kommer bli allt mer accepterat och människor kommer få en allt bättre förståelse kring vad som gäller vid snabba lån med hög ränta. Regeringen har varit bra på att ta hårdare tag kring oseriösa företag och med det skapa en större trygghet för låntagarna.

När det kommer till unga människor så har lånen sjunkit med 20 %, men lånen över lag har inte minskat och att man då kan se mycket enkelt att det blivit allt fler äldre som väljer att ta snabba lån. Men vad som kanske kan skilja är att unga främst tar lån som de kanske inte behövt ta, utan dom tar ett lån för att få en lite bättre levnadsstandard och inte tänker långsiktigt. Äldre tar i större grad lån för oförutsedda utgifter såsom skador i hemmet eller kroppen och som betyder att man behöver pengar snabbt.

Ta hand om dina pengar

Vi har tidigare skrivit om att när man är inne på ålderns höst så är det viktigt att man ser till sin ekonomi. För när det kommer till ens pengar måste man livet igenom tänka på hur man spenderar och förvaltar dem.

  • Få koll på dina utgifter
  • Se till att finna en bra bankperson som du litar på
  • Välj aktivt hur du vill spara dina pengar
  • Se över olika avtal för att försöka byta upp dig till bättre.