Gör reklam för pensionärsföreningen

Inte så förvånande mår äldre bättre av att umgås och hitta på saker i vardagen, tillsammans. Det är något som har ett otroligt viktigt syfte och fler pensionärsföreningar och aktivitetsgrupper behöver deltagare, medlemmar och bidrag för att kunna rulla på och finnas kvar.

Det är viktigt med center och föreningar så att äldre kan få sysselsätta sig i större mån. Detta är något som kanske inte är helt självklart. Men för att pensionärsföreningen eller aktivitetscentret ska få medlemmar och deltagare behöver man göra reklam för sin pensionärsförening. Det kan man göra genom bland annat presentreklam från Axonprofil, perfekt att dela ut till nya intresserade på träffar. 

Vill satsa på mer sociala aktiviteter för äldre Stockholmare

Det är bra att det satsas mer på äldre föreningar och aktiviteter för äldre. Och i Mitti kan man läsa om att en majoritet av de styrande i landet från och med nästa år vill lägga mer krut på sociala aktiviteter för äldre. Det man kommer att göra är att bygga aktivitetscenter i så många kommunala seniorboenden som möjligt i Stockholms stad. Tanken bakom detta är att det ska bli fler naturliga mötesplatser för äldre, där man kan käka med andra o, samtala och deltaga i olika arrangerade aktiviteter. Och sådana verksamheter behövs det göras reklam för, så att det når ut till rätt målgrupp. För man vill ju såklart att dessa satsningar ska nyttjas, något som förmodligen kommer vara mycket bra för landets äldre.

 Aktivitetetstips för äldre

Kul aktiviteter som seniorgym ger äldre en trivsam tillvaro, läs mer. Om man som äldre har en egen mindre förening eller bara vill umgås kan det ibland vara svårt att komma på vad man ska göra. Som med alla! Det finns sätt att snabbt få tips. I Sydöstran kan man till exempel läsa om en app som ger tips på aktiviteter för äldre i Karlskrona. Liknande koncept finns i resten även på andra platser i landet.

”Äldre Karlskronabor och anhöriga kan med hjälp av appen se var och när det arrangeras bingo, gymnastik, utflykter och annat.”