Håll koll på bokföring och skatter

Många företagare har inte koll på sin ekonomi, bokföring och redovisning och hamnar därför i stora problem. Eller så tar man den enkla vägen och tänker att det inte kommer att synas. Det gör det ofta. Ekobrottsmyndigheten har full koll på de som försöker smita under skatter och dylikt. Därför är det extra viktigt att man som företagare sköter allt rätt och ordningsamt, för att inte hamna i problem.

För att arbeta med företagets ekonomi krävs det att du har en stor kunskap. Detta finns ofta inte internt. Det man som företag då kan göra är att anlita en redovisningsbyrå som har stor kunskap om marknaden och erbjuder bra service. Det är en väl värd investering för att verksamheten ska skötas på rätt sätt.

Domstolen hårda vid skattebrott

I en artikel från företagande.se skrivs det om hur domstolar och dylikt tänker. I många fall går det att undvika fängelse. Men i många fall går det inte det. I artikeln gås olika straff vid tillexempel bokföringsbrott igenom. Om man tillexempel helt åsidosatt sin bokföring, så får man inte sällan fängelse. Det gäller att hålla sig på rätt sida om muren, och undvika att hamna i blåsväder överhuvudtaget.

Ekobrott tar emot tips

Ekobrottsmyndigheten har inte bara stor koll själva, det tar gärna emot tips för att kunna undersöka vissa verksamheter närmare. Man kan tipsa anonymt, eller med namn. De utreder bland annat skattebrott, bokföringsbrott, konkursrelaterad brottslighet och finansmarknadsbrott.

Eget ansvar när det kommer till företagsskulder

Inom aktiebolag så är lagarna tydliga. Om det ges en minsta misstanke om att ett bolags kapital är lägre än hälften av aktiekapitalet så måste styrelsen i fråga göra en utredning och redovisa siffror för kontrollbalansräkning. Om siffrorna visar sig vara röda åtta månader efter detta kan styrelsen i fråga komma att bli personligt ansvarig för företagets skulder, skriver Breakit.se i en artikel. Detta innebär att du som är verksam inom ett företag, och inte minst sitter i en styrelse, har mycket eget ansvar. Detta är något som gör många nervösa. Och med all rätt. Det gäller verkligen att ha koll på ens egna uppgifter, och på företagets. Du kan undvika att bli personligt ansvarig genom tre tips som det tipsas om i artikeln.