Investeringen som spar pengar i företaget

Att spara privat är relativt enkelt då man kan ha bättre koll på vart man stoppar pengarna och vad man bör spara in på. I dessa fall handlar det om att ens privata sparkonto och lönekonto är det som man direkt använder och kontrollerar. I ett företag är det dock svårare att få en överblick över utgifter som kan dras ner eller bör tittas mer på. Det som många tyvärr missar på vid eget företagande är att ha koll på alla delar i företaget trots att man har en specifik avdelning som sköter vissa delar. Detta innebär inte att man skall ha ett grepp om allt och alla på företaget, däremot krävs en översikt och rapporter som sammanfattar delar av företaget. Smarta lösningar finns alltid att tillgå såsom kassasystem, CRM-system och telefoni för att effektivisera företaget, men att investera i företaget kan ha ett djupare mål.

företagets pussel är de anställdaDet vanligaste slöseriet

Det vanligaste slöseriet på ett företag innefattar inte besparing på de anställdas behov, tvärtom. I många fall är en nöjd personal en lojal personal, en lojal personal som trivs stannar i allt större utsträckning och mindre pengar behöver satsas på en nyanställning. Faktum är att det största slöseriet ett företag kan göra är av sin personal. Kostnaderna för att rekrytera, anställa, utbilda och forma sin personal är ganska stora, så när en anställd inte är nöjd på grund av hur företaget handskats med sina anställda så är det ofta inte en ny företeelse. När det blir en hög omsättning av personalen så blir det också en hög kostnad som återkommer. Det blir alltså dyrt att dra in på investeringen i den befintliga personalen.  Så den smartaste investering som man kan göra är i sina anställda.